Aanmeldingsprocedure bewind

Aanmelding bewind
U kunt zich aanmelden via het contactformulier op de website, telefonisch, of per e-mail. Als wij uw aanmelding ontvangen hebben maken we zo snel mogelijk een afspraak met u. We streven er naar dit binnen één week te plannen. In de praktijk zal dit meestal binnen een paar dagen zijn.

Kennismaking
Mevrouw Abbema komt eerst met u kennismaken. Dit is een vrijblijvend en kosteloos gesprek. U gaat straks wellicht al uw financiële zaken overdragen, dan is het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is. Dit gesprek vindt vaak plaats bij de mensen thuis, maar het kan ook op ons kantoor in Bemmel. Mevrouw Abbema zal alvast wat informatie geven en uw vragen beantwoorden. Na dit gesprek beslist u of u bij mevrouw Abbema de aanvraag voor bewind wilt doen. Mevrouw Abbema beslist of ze u als klant kan aannemen.

Als u beiden besloten heeft dat het traject gaat starten wordt er een intake gedaan.

Het intakegesprek
Tijdens dit gesprek bekijkt mevrouw Abbema uitgebreid uw situatie, en de reden voor uw aanmelding. Inkomsten, uitgaven, achterstanden (als die er zijn) of schulden komen aan bod. In gezamenlijk overleg met u (en uw partner) wordt bepaald welke financiële zorg mogelijk en wenselijk is en worden de rechten en plichten uitgelegd. U ontvangt veel informatie ook schriftelijk, zodat u die altijd terug kunt lezen. Alles staat ook op deze website.

Als u het prettig vindt dat er iemand, een vriend of familielid, bij het gesprek aanwezig is, dan kan dat natuurlijk altijd.

Aanvraag onder bewind stelling
Wanneer we samen besluiten dat een beschermingsbewind de beste optie is krijgt u de aanvraagformulieren om thuis in te vullen. Als u dat wilt kunnen we dat ook samen doen. Met de aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een recent uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie worden meegestuurd. Wij vragen u dit uittreksel zelf bij de gemeente op te vragen (en te betalen). Ook is het nodig dat uw directe familieleden akkoordverklaringen invullen.

In sommige gevallen kan een Medische verklaring of een Sociaal verslag van deskundigen toegevoegd worden om de aanvraag te ondersteunen.
Mevrouw Abbema, uw bewindvoerder, zal een getekende bereidverklaring meesturen.

Als alle formulieren in orde zijn sturen wij uw dossier met het verzoek tot onder bewindstelling naar de rechtbank. Dan ontvangt u een rekening voor de griffiekosten. Dit zijn kosten die betaald moeten worden aan de rechtbank voor de behandeling van een zaak door de rechter. Het bedrag vindt u onder het kopje “tarieven” op deze website. Wanneer u die kosten betaald heeft wordt de zitting bij de rechtbank gepland.
Als u niet betaalt komt er geen zitting. U moet de griffiekosten echter wel nog alsnog betalen. Als u weinig inkomen heeft kan de gemeente in sommige gevallen de kosten vergoeden uit de Bijzondere Bijstand.

Zitting bij de rechtbank
Na de aanvraag en betaling van de griffiekosten volgt er na zes tot twaalf weken een zitting.  U komt naar de rechtbank, als u een partner heeft samen met uw partner. Als u in een instelling woont, of een begeleider heeft, is de begeleider van de betrokken instelling ook aanwezig. Mevrouw Abbema zal natuurlijk ook bij de zitting zijn.

Tijdens deze zitting stelt de kantonrechter een aantal vragen om te bekijken of een beschermingsbewind op zijn plaats is. Dan zal de rechter het bewind over uw goederen uitspreken en mevrouw Abbema als bewindvoerder benoemen. Na de zitting duurt het nog ongeveer 10 dagen voor de officiële bevestiging van de uitspraak er is. Zodra deze beschikking er is kunnen we daadwerkelijk uw zaken gaan behartigen. Het bewind gaat in vanaf de datum die in de beschikking genoemd wordt.

Het Beschermingsbewind
Na ontvangst van de beschikking van de rechtbank gaan we voor u aan de slag. Vanaf dat moment voert mevrouw Abbema als bewindvoerder het beheer over de onder bewind gestelde goederen (geld, loon, pensioen, uitkeringen, vorderingen, schulden, huis, sieraden en andere bezittingen).