Wat is onder bewindstelling?

Soms zijn mensen door lichamelijke of psychische problemen, of wegens andere omstandigheden niet in staat goed voor hun financiën te zorgen. Vaak hebben mensen schulden. Om misbruik door anderen te voorkomen kunnen geld en goederen dan beschermd worden door deze onder bewind te stellen. Dit houdt in dat mensen tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen beslissen over hun financiële zaken en belangen. Een door de kantonrechter benoemde bewindvoerder zal alle zaken overnemen.

Alle inkomsten gaan naar een aparte rekening en de bewindvoerder zorgt er voor dat alle rekening betaald worden. De cliënt mag bijvoorbeeld ook niets meer verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. Alle financiële beslissingen worden door de bewindvoerder genomen. Dit gebeurt wel zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene.

Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms is bewind over bepaalde goederen genoeg. Bijvoorbeeld een eigen woning. In de aanvraag van de onderbewindstelling moet dan wel precies worden aangegeven om welke goederen het wel en niet  gaat.

De persoon van wie de goederen onder bewind gesteld worden, blijft handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van een huwelijk of een contract.